Thursday, November 19, 2009

Objektif Penubuhan MAPIM

Wawasan

Ke Arah Kecemerlangan Profesyen Ibubapa dan Pendidikan Keluarga

Objektif

Merangka pelan tindakan jangkamasa pendek, sederhana dan panjang serta melaksanakan program MAPIM di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan ke arah melahirkan ibubapa dan keluarga kukuh, penyayang dan bermoral melalui pengembelingan iltizam dan sokongan semua pihak bagi meningkatkan martabat profesyen ibubapa.

Unsur-unsur Keteguhan Kekeluargaan

 • Kekuatan ikatan ibubapa dan keluarga
 • Kekuatan sumber ekonomi ibubapa dan keluarga
 • Kekuatan jihad ibubapa dan keluarga
 • Kekuatan dan kemantapan ilmu ibubapa dan keluarga
 • Kekuatan budi pekerti ibu bapa dan keluarga
 • Ketertiban ibubapa dan keluarga

Fokus

 • Mental
 • Jasmani
 • Rohani
 • Emosi
 • Nilai keibubapaan & kekeluargaan adalah aspek penting dalam masyarakat

Cabaran

 • Ibubapa penyayang dan mempunyai sistem keluarga yang kukuh
 • Ibubapa dan keluarga makmur yang mempunyai ekonomi yang kukuh dan dinamik
 • Ibubapa dan keluarga yang beragama, bermoral dan beretika
 • Ibubapa dan keluarga yang inovatif, progresif dan berpandangan jauh
 • Ibubapa dan keluarga demokratik yang matang dan wajar dicontohi

1 comment: